Eigenaren - Bed and breakfast overzicht

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Eigenaren

Adverteren

Uw advertentie plaatsen op Bedandbreakfastoverzicht?
Laat uw advertentie ook zien via onze site!

Advertentie op plaatspagina:
- Tot 10 foto's
- Tot 250 woorden en
- Adresgegevens en link naar website.

Advertentie op provinciepagina:
- 1 foto
- Tot 25 woorden
- Link naar advertentie

Advertentie hoofdpagina
- 1 foto
- tot 25 woorden
- link naar advertentie


Voor meer info / prijzen kun u contact opnemen via info@bedandbreakfastoverzicht.nl


Voorwaarden adverteerder:

Wanneer men bij ons een advertentie plaatst gelden de volgende voorwaarden:

- Als adverteerder verplicht u zich om de gegevens van de door u aangeboden producten naar waarheid en volledig weer te geven. Door het plaatsen van een advertentie geeft u ons toestemming om de informatie over het betreffende product op de website te plaatsen.

- Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties te wijzigen of te verwijderen. Dit zal zich o.a. voordoen indien:
 * advertenties naar mening van ons aanstootgevend zijn
 * de vakantieverblijven in de advertenties op onjuiste en /of onvolledig wijze zijn weergegeven
 * het betreffende vakantieverblijf in een verkeerde rubriek is geplaatst.

- U vrijwaart ons tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat uw advertentie inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

- Wij zijn nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, welke op enige wijze zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze website.

- U vrijwaart ons volledig voor alle mogelijke claims of verantwoordelijkheid van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en /of verband houdende met een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze site.

- Mocht u besluiten geen gebruik meer te maken van de presentatie van uw verblijf op onze site dan kunt u dit per e-mail uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het presentatiejaar doorgeven. Wanneer u gedurende de periode van betaalde plaatsing uw vermelding wilt beëindigen, kan geen beroep worden gedaan op terugbetaling van de nog resterende maanden.

 
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu